Veřejná zakázka: Beroun - Horní branky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 291
Systémové číslo: P19V00000109
Evidenční číslo zadavatele: 0564/2019/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 02.12.2019 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Beroun - Horní branky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele toto dílo: Beroun - Horní branky:
1. Úprava zadávací dokumentace stavby (dále též „ZDS“) – úprava stávající konstrukce hrazení pro zvýšení spolehlivosti protipovodňové ochrany (dále též „PPO“)
2. Dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „DSP“) – úprava stávající konstrukce hrazení pro zvýšení spolehlivosti PPO
3. Projednání a podání žádosti o stavební povolení (dále též „SP“)
Součástí není úprava Manipulační a provozní řád (dále též „MPŘ“) jezu Beroun ani dalších dokumentů (povodňový plán, provozní řád, PPO atd.)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 143 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky