Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace úpravy dolní části náhonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 290
Systémové číslo: P19V00000108
Evidenční číslo zadavatele: 0588/2018/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 22.11.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace úpravy dolní části náhonu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace úpravy dolní části náhonu v následujícím rozsahu:
1. SO 02 - Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutok“ - IČ pro ÚR, včetně zapracování připomínek do dokumentace - výsledkem bude podání úplné žádosti o vydání ÚR, včetně zaplacení správního poplatku. Zhotovitel předá objednateli 1 tištěné paré
ověřené dokumentace a pravomocné územní rozhodnutí.
2. SO 02 - Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutok“ - DSP – dopracování. Zhotovitel předá objednateli 2 tištěné paré pracovní verze DSP a 1 digitální verzi DSP ve formátu .pdf.
3. SO 02 - Úprava koryta v úseku „Dolní branky – soutok“ - IČ pro DSP včetně podání žádosti o vydání SP a včetně zaplacení správního poplatku. Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 221 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky