Veřejná zakázka: Koncepce dopravy pro město Beroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 141
Systémové číslo: P18V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-042293
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 23.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce dopravy pro město Beroun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepce dopravy města Beroun do roku 2030.
Koncepce dopravy bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť všechny tyto druhy dopravy se vzájemně ovlivňují. Hlavním cílem je vytvořit vyvážený funkční dopravní systém šetrný k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a usměrněnou automobilovou dopravou. V rámci koncepce dojde k metaanalýze dat z již existujících dokumentů města a k analýze stávajícího stavu. Výstupem bude detailně popsaný rozsah problémů a příležitostí. Koncepce bude sloužit jako podklad pro řešení konkrétních opatření v oblasti dopravy a pro plánování budoucích investic do veřejné dopravní infrastruktury.
Koncepce bude složena z částí:
1. Analytická část (analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy, průzkumy, metaanalýza stávajících dat)
Město Beroun poskytne následující strategické dokumenty:
• Územní plán Beroun (03/2017)
• Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)
• Generel dopravy berounské aglomerace (2007)
• Generel cyklistické dopravy (2007)
• Dopravní model včetně dodatku (2013)
• Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)
• Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně (2017)
• Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na sídlišti Plzeňské předměstí (2017)
• Demografická studie města Beroun do roku 2035

2. Návrhová část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu včetně všech případných doprůzkumů dopravy nutných k realizaci zakázky).
• Městská hromadná doprava (omezení osobní automobilové dopravy ve městě) – návrh MHD linek včetně rozvojových oblastní města
• Cyklistickou dopravu
• Optimalizace dopravy v městské památkové zóně
• Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města
• Systém monitoringu dopravy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 896 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husovo nám. 68
26601 Beroun

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky