Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Inženýrské a konzultační práce v rámci skládky Lištice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: V návaznosti na dřívější zajištění inženýrských prací, odborných podkladů a konzultací týkajících se projektové přípravy sanace skládky Lištice zhotovitelem pro objednatele jsou předmětem smlouvy inženýrské a konzultační práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 28.01.2019 10:00
Datum zahájení: 28.01.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: