Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: h-projekt s.r.o.
IČO: 60468653
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 295 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 566 950,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 31.07.2018