Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Operativní leasing služebních vozidel města Beroun
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 10 nových osobních automobilů formou operativního leasingu pro zadavatele na období 5 let s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Předpokládaný rozsah ujetých kilometrů jednoho vozidla za rok je 25 000 km. Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husovo nám. 68
26601 Beroun
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.09.2018 10:00
Datum zahájení: 16.08.2018 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: