Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Administrace veřejné zakázky "Nájem zařízení PAM pro město Beroun"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v administraci nadlimitní veřejné zakázky "Nájem zařízení PAM pro město Beroun". Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě.
Místo plnění: Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Mgr. Nikola Sýkorová
e-mail: pravnik1@muberoun.cz
tel: 311654149
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 10.11.2023 18:00
Datum zahájení: 10.11.2023 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: