Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Generální projektant akce "Jižní paralelní komunikace Beroun - 1. etapa - nové autobusové nádraží - II/116 (vč. přemostění Berounky)"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je výkon činností Generálního projektanta akce „Jižní paralelní komunikace Beroun – I. etapa – nové autobusové nádraží – II/116 (vč. přemostění Berounky)“ spočívající v přípravě projektu, zpracování DUSP, zajištění vydání společného povolení (dále jen „SP“), zpracování PDPS, zpracování rozpočtu a položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“) v souladu s platnou metodikou dotace (IROP, SFDI, OPD, apod.). Dále pak v zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru.
Místo plnění: Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Mgr. Nikola Sýkorová
e-mail: pravnik1@muberoun.cz
tel: 311654149
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.01.2024 10:00
Datum zahájení: 31.10.2023 11:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: