Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ Máchovna, Beroun
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – “MŠ Máchovna, Beroun“.

Předmětem výstavby je novostavba mateřské školy. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Mateřská škola se sestává z vlastního objektu mateřské školy, trafostanice, přípojek, zahrady a parkoviště. Trafostanice bude předmětem samostatného projektu (stavebník ČEZ).
Místo plnění: Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Mgr. Nikola Sýkorová
e-mail: pravnik1@muberoun.cz
tel: 311654149
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 30.11.2023 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 31.10.2023 10:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: