Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výkon dodavatele stavebních prací dle § 14 odst. 3 zákona pro investiční akci – „Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka, 1. etapa“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Mgr. Nikola Sýkorová
e-mail: pravnik1@muberoun.cz
tel: 311654149
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 21.06.2022 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 16.05.2022 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: