Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekultivace zeleně v ul. Koněpruská - kruhový objezd - opětovné vypsání
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace sadových úprav na kruhovém objezdu v Koněpruské ulici v Berouně, která zahrnuje vybudování kamenného koryta, výsadbu půdopokryvných dřevin a travin, doplněných cibulovinami a výsadbou stromů vč. následné povýsadbové péče. Výše uvedené úpravy budou provedeny v rozsahu dle části projektové dokumentace s názvem „Projekt rekultivace zeleně v ul. Koněpruská, Beroun“ zpracované společností LIVING IN GREEN s.r.o. v 12/2017 (Příloha č. 2). Součástí zakázky není rekultivace zeleně ve vegetačních pásech v ul. Koněpruská (tj. výsadba keřů ve středovém pásu komunikace, výsadba stromořadí, založení trvalkového záhonu a kácení nevhodných dřevin).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.07.2019 14:00
Datum zahájení: 01.07.2019 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: