Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: STROMMY COMPANY s.r.o.
IČO: 01919652
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 745 835,40 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 902 460,83 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.11.2019