Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava povrchu pod hokejbalovým hřištěm na MŠH Hlinky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je úprava povrchu pod hokejbalovým hřištěm spočívající v demontáži stávajícího povrchu SBR (směs černého granulátu pojená polypolyuretanovým pojivem) a následné pokládce nového povrchu SBR tl. 20 mm dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 21.5.2019 na Městském školním hřišti Beroun - Hlinky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 28.06.2019 11:00
Datum zahájení: 28.06.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: