Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna kuchyňských linek v objektu penzionu pro důchodce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je výměna 23 ks kuchyňských linek v 1.NP a 2.NP v objektu domov pro důchodce Beroun dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2019 na Parkáně, Beroun. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standartní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 18.06.2019 11:00
Datum zahájení: 18.06.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: