Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava kabiny malého výtahu - DPD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je odstranění závad výtahu. TNV 500 uvedených v inspekční zprávě ze dne z inspekční zprávy elektrického lanového výtahu TNV 500 v objektu DPD Beroun. Specifikace závad je uvedena v inspekční zprávě ze dne 14.3.2019 a zároveň v nabídce zhotovitele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 14.06.2019 12:00
Datum zahájení: 14.06.2019 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: