Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka vnitřního vybavení po 2. ZŠ Beroun
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení ZŠ Preislerova.
Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části:
Část 1: Vybavení hardwarem
Část 2: Vybavení učeben jazyků
Část 3: Vybavení specializovaných učeben
Část 4: Vybavení šaten, chodby a kabinetů
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová
g.johnova@pmadvisory.cz
+420603520603
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.06.2019 10:00
Datum zahájení: 07.05.2019 14:00