Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská – OD Lidl)“ (dále též jen „Projekt“) v rozsahu investičních nákladů stavby: 11.286.204,70,- Kč bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.04.2019 10:00
Datum zahájení: 05.04.2019 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: