Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunitní centrum 2, Kotelna parc. č. 876/10, k.ú. Beroun - Přestavba za účelem změny užívání části objektu Projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Dílo spočívá ve zhotovení odborného položkového výkazu výměr s položkovým zadáním stavby a kontrolním položkovým odhadem finančních nákladů, ve zhotovení projektové dokumentace pro sloučení území a stavební řízení (DSP), zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby(DPS) včetně zajištění autorského dozoru na stavbě v rámci akce Přestavba za účelem změny užívání části objektu Komunitního centra 2, Kotelna parc. č. 876/10, k.ú. Beroun.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 27.02.2019 11:00
Datum zahájení: 27.02.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: