Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace autobusového nádraží v Berouně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce. Předmětem stavby je revitalizace původního autobusového nádraží Beroun v lokalitě Závodí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husovo nám. 68
26601 Beroun
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 11. 03. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 22. 02. 2016