Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun
Odesílatel Gabriela Hanáková
Organizace odesílatele Public Market Advisory s.r.o. [IČO: 02322021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2019 09:18:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvetleni_c2_signed.pdf (127.07 KB)
- Vysvetleni_c2_Příloha č. 3 - Položkový rozpočet včetně specifikace pro část 2.xlsx (66.10 KB)