Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa
Odesílatel Lenka Zimová
Organizace odesílatele ACCON T&T services, s.r.o. [IČO: 27206319]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2022 13:40:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění ZD Vzor ČP


Přílohy
- Dodatečné informace č. 3.pdf (745.07 KB)
- Příloha ZD - Vzor čestného prohlášení - sociální oblast.doc (26.50 KB)